ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
The Service Spot | Άλιμος Αττική


Η μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου ή άλλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης είναι μία σχετικά απλή διαδικασία. Αρμόδια υπηρεσία για τις μεταβιβάσεις είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας.


Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

• Η άδεια κυκλοφορίας.

 

• Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και του τέλους άδειας οχήματος
• Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
• Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη
• Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου


• Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΥΟ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ.Κόστος

1) Τέλος αδείας 75 ευρώ
2) Τέλος μεταβίβασης

Το κόστος μεταβίβασης εξαρτάται από την κατηγορία (κυβικά εκατοστά του κινητήρα) του οχήματος.
Η αξία του τέλους αδείας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος καθορίζεται από το νόμο (άρθρ. 26 και 27 του ν. 2873/2000), όπως ισχύει).

 

 Κυβικά εκατοστά  Κόστος
 51-400  30€
 401-800  45€
 801-1.300  60€
 1.301-1.600  90€
 1.601-1.900    120€
 1.901-2.500  145€
 2.501 και άνω  205€Σημείωση: Η μεταβίβαση οχημάτων από εταιρείες επιβαρύνεται μόνο με το κόστος του τέλους αδείας των 75€.

Τα παράβολα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις συμβεβλημένες τράπεζες με κατάθεση στον αντίστοιχο αριθμό λογαριασμού της κάθε Περιφέρειας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με τον αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας, ο οποίος θα σας πει το συνολικό ποσό της μεταβίβασης και τον αριθμό λογαριασμού στις συμβεβλημένες τράπεζες. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.
Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.